Certificeringer og sikkerhed

Hos Dansk Scanning A/S har vi implementeret et kvalitetssikringssystem i form af ISO 9001 standarden.

En standard som vi er certificerede i.​

ISO 9001 stiller en række krav til de kvalitetsprocedurer og de styringssystemer, som vi bruger i forbindelse med vores arbejde. Ansvaret er forankret i ledelsen, der sørger for at organisationen lever op til alle disse forskellige krav, der udspringer af vores unikke produktion og kvalitetsmål, som vi alle vil nå.

Vi foretager løbende status på alle dele af vores kvalitetsproces, og eventuelle afvigelser bliver rapporteret og regelmæssigt taget op af ledelsesgruppen, med henblik på at finde løsninger.

ISO 9001 er en af hjørnestenene i at levere den bedste kvalitet til vores kunder.

Kom i dialog med os

12 + 7 =

Certificeringer

​ISO 9001 indeholder en model til et kvalitetsledelsessystem. Modellen fokuserer på effektiviteten af virksomhedens processer, som derved muliggør at opnå ønskede resultater.

Standarden fremmer implementeringen af en proces tilgang, som lægger vægt på behov, merværdi, process performance og effektivitet samt en kontinuerlig forbedring gennem objektive målinger.

​ISO 27001 – igangværende

ISO 27001 (Informationssikkerhed) standarden tager en overordnet holistisk tilgang til informationssikkerhed. Aktiver der kræver beskyttelse spænder over digital information, papirdokumenter og fysiske aktiver som computere og netværk til viden hos de enkelte medarbejder.

OBS:

Dansk Scanning arbejder efter ISO 27001 retningslinjerne og er i øjeblikket i gang med klargøring og screening af virksomheden med henblik på opnåelse af certificering.

Begge certificeringer sker af Det Norske Veritas.​

Sikkerhed

Alle vores ansatte er sikkerhedsgodkendte af PET – Politiets Efterretningstjeneste – til at håndtere fortroligt materiale og underlagt en livslang tavshedspligt.

Der bliver løbende foretaget sikkerhedsgodkendelser af udvalgte ansatte svarende til PET klassifikationen “HEMMELIGT”.

Vores produktionsmiljøer er sikret efter ISO 27001 standarden – hvilket bl.a. indebærer at lokaler er aflåste og videoovervåget i alle døgnets 24 timer.

For at sikre data er der som standard lukket for uautoriseret adgang til vores systemer. Vi tillader kun trafik til godkendte IP-adresser – på den måde undgår vi uhensigtsmæssigt adgang og jeres data er dermed sikret.

Vi transporterer jeres arkiver i vores specialbyggede biler, som er skræddersyet til sikker dokumenttransport. Lastrummet er sikret, isoleret, vind- og vandtæt samt specialaffjedret for at beskytte mest muligt under transporten. Bilerne er altid aflåst under transporten – som så vidt muligt foregår uden afbrydelser direkte til vores produktionslokaler i Esbjerg.

Kom i kontakt med en af vores digitaliserings eksperter

Vi sidder klar til at hjælpe jeres virksomhed med at blive digitaliseret. Ring til os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.